Klimatické změny, emise CO2 a jejich dopad na planetu

idealCup pomáhá řešit problém s klimatickými změnami a emisemi CO2

Náš závazek vůči životnímu prostředí má jasný cíl: spolupracovat s takovými výrobci obalových materiálů a jednorázového nádobí, kteří své produkty vyrábí se zřetelným zaměřením na ekologii.


ECOFOL vyhledává a podporuje takové výrobce, kteří jsou si tak jako my vědomi nutnosti vyrábět a distribuovat udržitelné produkty s cílem snížit naši uhlíkovou stopu na absolutní minimum. Snažíme se proto uvádět na trh takové výrobky, které kombinují potřebu ochrany životního prostředí s ochranou lidí, a zajistit, aby kroky, které činíme ve prospěch jednoho, negativně neovlivňovaly druhé.

Jedním z našich hlavních partnerů je francouzská výrobní skupina Guillin, která se aktivně podílí na sběru a recyklaci plastových obalů. V roce 2020 Guillin uzavřel exkluzivní partnerství se společností Prevented Ocean PlasticTM a od tohoto roku jejich výrobky obsahují recyklovaný plast shromážděný z nejrizikovějších indonéských pobřežních oblastí.


Ochrana potravin a hotových jídel je z ekologického hlediska extrémně důležitá

Ochrana potravin a hotových jídel je z ekologického hlediska extrémně důležitá.

Hlavní cíle společnosti ECOFOL


Mezi naše hlavní cíle patří snaha o snižování dopadu našich produktů na životní prostředí, usilujeme o to je plně začlenit do českého oběhového hospodářství a prostřednictvím těchto konkrétních akcí prakticky přispět k ochraně naší přírody. Promyšlená ochrana potravin, přírody a lidí. Tyto tři faktory tvoří celek odpovědného balení, o které se v ECOFOLu snažíme.

Balení potravin musí být tedy co nejvíce promyšlené a ekologické. Má totiž přímý dopad na optimální trvanlivost a bezpečnost potravin, veřejné zdraví a ochranu životního prostředí. Tento základní pohled na obalový materiál zastáváme již mnoho let. A to je důvod, proč vždy dbáme na odpovědnost k životnímu prostředí u všech našich produktů, které jsou „eko-designovány“. Váží méně, obsahují recyklované a recyklovatelné materiály a dávají jim teoreticky neomezený životní cyklus.


Každé z našich obalových řešení odpovídá konkrétním potřebám a případům použití. Namísto pouhého oponování určitých materiálů jsme přesvědčeni, že zákazníkům poskytneme nejvhodnější produkt, který byl optimalizován pro konkrétní potřebu balení. Ať už je vyroben z plastu, lepenky, nebo alternativních materiálů, jako je buničina či cukrová třtina.


Vždy proto bereme v úvahu tyto hlavní zásady


  • Dekarbonizace
  • České oběhové hospodářství
  • Dostupnost pro co největší počet lidí

Vždy dbáme na odpovědnost k životnímu prostředí u všech našich produktů, které jsou „eko-designovány“.


Ekologické kelímky na festivaly idealCup v oběhovém hospodářství


Dalším z dobrých příkladů, kdy jsou naše produkty přímo zapojeny do oběhového hospodářství, je nápojový kelímek idealCup. Tyto ekologické kelímky jsou vyráběny ze starého plastu, obvykle z použitých PET lahví.


Jejich používáním chráníme životní prostředí několikerým způsobem:

  • Není třeba těžit novou ropu, vyrábět z ní plast a jím zbytečně zatěžovat naši planetu
  • Účinně bráníme samotnému vzniku plastového odpadu.

Ideálním ekologickým řešením je znovu využít již použité obaly a cyklicky tento proces uzavřít.