Ochrana přírody jako naše priorita

Jaké povinnosti a pro koho plynou z nového zákona o poplatcích za littering a černé skládky, který vstoupil v platnost 1. ledna 2023? Jak se toto opatření dotýká našich zákazníků a jak se k této problematice staví naše společnost?


ECOFOL třídí a dále využívá odpad, který vyprodukuje

Jsme přesvědčeni, že odpovědné třídění odpadu, jeho následná recyklace a opětovné použití starého plastu, papíru, kovu či skla je tou skutečně ekologickou cestou, vedoucí k ochraně našeho životního prostředí.

ECOFOL ve spolupráci s jeho významnými evropskými partnery přináší nejnovější trendy v oblasti ekologických obalových materiálů. Ekologické výrobky jsou pro nás prioritou a každý posun v této oblasti vítáme. Naši výrobci neustále zdokonalují svá technologická výrobní zařízení, což umožňuje ještě lépe využívat zdroje, které již jednou byly vytěženy a použity.

Jak je to s poplatky za littering a černé skládky?

Společnost ECOFOL, s.r.o. bere vážně závazky k ochraně přírody i svým zákazníkům, proto zodpovědně plní smlouvu o sdruženém plnění. Ta je uzavřena se společností EKO-KOM, a.s., provozující systém sběru a recyklace obalových odpadů. Naši zákazníci tedy mají jistotu, že vyprodukovaný odpad nezvyšuje zatížení přírody, ale je tříděn, dále zpracováván ♻️ a slouží dál.

Zákazníci společnosti ECOFOL mohou zůstat v klidu, vše řešíme a platíme za ně. Jsme součástí systému sběru a recyklace obalových odpadů. Ekologie je naší prioritou, a proto s účinností od 1. 4. 2002 pod klientským číslem EK-F000200087 plníme zákonnou povinnost zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech.Se společností ECOFOL jste ve správném týmu, na straně přírody. Všechny povinné poplatky a další povinnosti plníme dle platných vyhlášek.