Plastový ostrov

Plastový ostrov, kde se vzal? Obalový materiál a plastové jednorázové nádobí z Evropy jako hrozba pro světové oceány. …realita, nebo mýtus?

Nová nejrozsáhlejší vědecká studie, kterou uskutečnily týmy vědců z Nizozemí, Švýcarska a Nového Zélandu prokázala, že například ve velké tichomořské odpadkové skvrně, se nenachází žádný odpad z EvropyVědci několik let zkoumali obsah a také původ tohoto odpadu a nyní zveřejnili výsledky. Mezi hlavní znečišťovatele světových moří patří Japonsko, Čína, Jižní Korea, USA, Tchaj-wan a Kanada.


Detailním rozborem bylo zjištěno, že odpad netvoří žádné jednorázové nádobí, plastové kelímky ani plastová brčka, o čemž nás v posledních letech opakovaně informovala média. Studie ukázala, že 86 % předmětů, které bylo možné identifikovat, tvoří plastové kanystry, plastové bedny, kbelíky, sudy, pasti na úhoře a zejména nylonové rybářské sítě.
Vědci shrnují, že za tímto odpadem stojí rybářský průmysl z výše uvedených zemí


Mořský biochemik Matthias Egger z rotterdamské neziskové organizace The Ocean Cleanup uvádí, že toto zjištění mění pohled vědců na tichomořský plastový odpad.Je nemyslitelné, že by jakákoli evropská země svým odpadem plnila moře


My dodáváme, že se v mořích žádný odpad z Evropy nenachází ani nacházet nemůže. Z legislativních, právních i mnoha dalších důvodů je to zcela vyloučeno.


Jednorázové nádobí a obalový materiál používaný v EU nejsou hrozbou pro světovou ekologii.


Používáním jednorázového nádobí a obalového materiálu v České republice, jako jsou jednorázové kelímky, plastová brčka, mikrotenové tašky apod., nezpůsobuje jejich uživatel životnímu prostředí škodu. Rozhodně ne tu, o které jsme byli v posledních letech mylně tak často informováni.

Nejen že zcela pochopitelně náš odpad nekončí v mořích, ale občané České republiky navíc patří mezi nejzodpovědnější v rámci EU v přístupu k odpadovému hospodářství. Odpad třídíme a následně recyklujeme skutečně na velmi vysoké úrovni.


Naše činy mluví hlasitěji než slova


Nově na českém trhu nabízíme ekologické jednorázové nápojové kelímky idealCup vyrobené ze starých PET lahví. Toto jednorázové nádobí je, zdá se, tím nejekologičtějším řešením vůbec.


ECOFOL, spolu se svými partnery, největšími evropskými výrobními podniky, nabízí řešení, které se zdá být tím úplně nejlepším v oblasti jednorázového nádobí.


Ze starých PET lahví se vyrobí nové produkty. Staré použité PETky tak nekončí na skládce či ve spalovně, ale opět slouží svým uživatelům a šetří životní prostředí tím, že zamezují tvorbě odpadu.

Trh navíc nepotřebuje plastové kelímky vyráběné z nové ropy. Jednorázové kelímky idealCup jsou tak plně součástí cirkulární ekonomiky. rPET materiál lze recyklovat znovu a znovu a znovu a znovu…


IdealCup

V mořích a oceánech se nenachází žádný evropský (natož český) odpad.Veškerý odpad je v Evropě pod drobnohledem a jeho třídění a recyklace je v České republice na vysoké úrovni.