Vratné kelímky na pivo

Vratné kelímky na pivo. Ekologický fenomén hudebních festivalů dnešní doby… Skutečně?

V posledních letech se v České republice objevily firmy vyrábějící produkty prezentované jako jedinečné ekologické vratné kelímky na pivo


Tito výrobci tvrdí, že jakékoli jiné nápojové kelímky, které by na velkých společenských a kulturních akcích byly použity, by byly pro naši planetu doslova devastující.

Výrobci vratných plastových kelímků svá řešení chválí, což je do jisté míry pochopitelné. Na druhou stranu si při o něco bližším zkoumání nelze nevšimnout, že vůbec nezmiňují nebo zcela bagatelizují negativní dopady, které ve skutečnosti tyto tzv. „ekologické kelímky na pivo“ na naši planetu z environmentálního hlediska mají.


Podle našeho názoru je ekologie složitým komplexem mnoha vědních oborů.


Proto mohou být jednoznačná tvrzení o dopadech konkrétních materiálů použitých pro výrobu jednorázového či jiného nádobí, ať už pozitivních, nebo negativních, na naši planetu ze strany výrobců těchto produktů zavádějící.

Příběh, který tzv. vratné kelímky provází, vypadá na první pohled velice hezky, ekologicky a prospěšně, při podrobnějším zkoumání však může mít velmi neekologickou pachuť.

zdroj ČT Brno


Vratné kelímky pod drobnohledem


Pokud přehlédneme „zelenou reklamu“, kterou jsou vratné kelímky ověšeny, uvidíme běžné pevné plastové kelímky, a ty se od jednorázových produktů liší jen tím, že jsou tvrzené, vyrobené z mnohem více materiálu, který nakonec skončí na stejné skládce jako produkty tzv. na jedno použití.


Vratné kelímky s potiskem, barevnější, mnohem odolnější odpad na té samé skládce


Jak již bylo řečeno, výrobci vratných kelímků bijí na poplach a naléhavě vyzývají spotřebitele ke společenské odpovědnosti a k celkově udržitelnému způsobu života, kterého mají být právě jejich výrobky součástí.

Skutečností však je, že se nakonec tyto pevné plastové kelímky ocitnou při likvidaci z ekologického hlediska v mnohem horší situaci než tenký jednorázový plastový či například třtinový kelímek. Odborné studie prokázaly, že k výrobě odolných, tuhých a pevných plastových kelímků, obvykle s barevným potiskem, je vždy zapotřebí řádově více materiálu i energie než pro výrobu lehkých jednorázových obalů.


Kelímky z tvrdého plastu mají velikou uhlíkovou stopu a mnohem horší rozložitelnost, to je pozadí, o kterém se jejich výrobci objektivně nezmiňují.


Vratné kelímky s vlastním potiskem jako jediná ekologická náhrada za jednorázové? V žádném případě


Při bližším zkoumání vratných kelímků si nelze nevšimnout, že jejich používání s sebou přináší mnoho negativních environmentálních dopadů.

Spotřeba vody při jejich opakovaném mytí, znečištění pitné vody chemikáliemi potřebnými na jejich čištění a dezinfekci. Spotřebovaná elektrická energie na jejich mytí a sušení. Zplodiny CO2 vypouštěné z nákladních aut do ovzduší při jejich převážení tam a zpět ze skladů a myček do místa konání koncertů a jiných společenských akcí. Jedná se až o stovky najetých kilometrů na jedinou akci (mycích center je na celou Českou republiku pouze několik).

Všechny tyto procesy a mnohé další negativní skutečnosti, které na první pohled nevidíme, jsou stinné stránky nezbytně doprovázející používání těchto výrobků.


Skutečný příběh vratných kelímků


 • Část vratných kelímků se vrátí na další akci.
 • Mnoho jich skončí jako neekologický plastový suvenýr a následný plastový odpad.
 • Část z nich skončí rovnou na akci v odpadu či na zemi, mnoho zákazníků po skončení akce nečeká ve frontách pro vrácení drobné zálohy.
 • 1 vratný kelímek s potiskem je vyroben z takového množství plastu jako přibližně 10 běžných jednorázových kelímků.
 • Běžně se použijí pouze několikrát a následně končí bez dalšího využití v odpadu.
 • Jsou vyrobeny z obrovského množství nově zpracované ropy (z polypropylenu PP).
 • Po svém životním cyklu zatěžují naši planetu obrovským množstvím zbytečného plastu.
 • Vratné kelímky nejsou vyrobeny z recyklovaných materiálů.
 • Na jejich přepravu se zbytečně spotřebovává velké množství nafty.
 • Jejich čištěním se spotřebuje a znečistí značné množství pitné vody.
 • Na jejich dezinfekci a sušení se spotřebuje velké množství elektrické energie.

Celým tímto procesem vzniká významná uhlíková stopa a celková zátěž pro životní prostředí je nezanedbatelná.


Svou osobní zkušenost s vratnými kelímky na festivalu přináší rovněž český ekolog Lukáš Gabriel:


Je otázkou, jestli je ve finále energetická a zdrojová spotřeba nižší a zdali se jedná o opravdový přínos pro odpadové hospodářství.


K vymývání vratných kelímků na mobilní mycí lince je totiž zapotřebí spousta vody, elektřiny, saponátů a podobně.Vratné kelímky se stávají zásadní ekologickou zátěží


Pevné plastové kelímky s potiskem jsou neekologickým plastovým suvenýrem, který si návštěvníci festivalů odnáší domů. Po letech, kdy se doma na poličkách na kelímky prášilo, pak takové suvenýry obvykle končí bez dalšího využití v odpadu jako značná ekologická zátěž.


Na čtrnáct set návštěvníků si po recesistické akci otvírání lázeňské sezóny v Litomyšli nechalo vratné plastikové kelímky s potiskem podobným pracím grafika Josefa Váchala a mottem „Kdo v sebe alkohol lije, spálí si v mozku ganglie“. Firma, která je dělala, mluví o rekordu v počtu nevrácených kusů.Kelímky povalující se na festivalu jako poukaz na jejich extrémně negativní vliv na naši planetu? Nemusíme být zrovna detektivové, abychom se nad tímto poukazem mohli pouze pousmát…


Jednorázové kelímky, které by se mohly na festivalu ocitnout na zemi, rozhodně nejsou hezkou podívanou. V žádném případě se však nejedná o důkaz jakékoli ekologické zátěže, která by byla spojena s používáním těchto produktů, jak výrobci zálohovaných kelímků na pivo s oblibou tak často tvrdí, ale o problém etický.

Nepořádek není příjemný, ať už jde o jakýkoli. Poletující mikrotenová taška, povalující se kelímek na zemi, ale stejně tak cigaretové nedopalky, psí exkrementy na chodníku, obal od paštiky po návštěvnících v lese, to vše jsou nepříjemné skutečnosti, se kterými se všichni zcela logicky neradi setkáváme.


Vratné kelímky nejsou vyrobeny z recyklovaných materiálů.


Otázka tedy zní: proč odpad končí mimo jemu určený prostor?


Jedná se o záležitost týkající se spíše než ekologie naší výchovy. Našeho smyslu pro pořádek, o míru našeho ohledu na druhé lidi a prostor, který s nimi sdílíme. Tvrzení, že jde o ekologický problém, vychází buď z naprostého nepochopení jinak jednoduchého faktu, nebo jde o překroucení této nepříjemné skutečnosti a o její následné zneužití pro podporu svého vlastního produktu a následný finanční prospěch.

V žádném případě se však nejedná o jakékoli ekologické nebezpečí. Zde se rovněž dostáváme k odpovědi na otázku týkající se systému fungování zálohovaných kelímků. Řekněme si narovinu, že je to ve skutečnosti jeho jediný smysl – tedy aby kelímek neskončil na akci, kde nemá, ale zpět ve stánku.

Ani jednorázové kelímky samozřejmě nakonec nezůstanou navěky ležet na místě konání hudebních festivalů. Po akci jsou pochopitelně uklizeny a odvezeny k recyklaci.

A jak je to s ekologickou zátěží v případě plastových kelímků na více použití? Tato otázka je zrakům účastníků akcí ukrytá a následně se z festivalů přesouvá na méně viditelné místo. Kde tedy nakonec všechny vratné plastové kelímky svou pouť končí? Odpověď na tuto otázku je zcela zřejmá.Existuje tedy skutečně ekologické řešení?


Plastové kelímky na festival s potiskem i bez potisku – tentokrát však skutečně ekologické.

Společně s našimi partnery nabízíme výrobu rPET kelímků idealCup na festivaly, bez potisku i s potiskem, dle přání zákazníka. Tyto nápojové kelímky na festival jsou vyrobeny z použitých PET lahví. Nejsou tedy zbytečně vyráběny z nové ropy, ale z již použitých produktů, které by se jinak staly odpadem.

Používáním těchto kelímků bráníme vzniku plastového odpadu, namísto abychom naši planetu zatěžovali plastovým odpadem novým, který vzniká ze zálohovaných kelímků.

Opravdu to jde i ekologicky.