Vratné obaly na jídlo nejsou tak ekologické, jak se může zdát

Vratné obaly – opakovaně použitelné krabičky na jídlo a ekologie…

Vědecký tým docenta Alejandro Gallego-Schmida, odborníka na cirkulární ekonomiku a hodnocení životního cyklu z Manchesterské univerzity, provedl rozsáhlou odbornou studii zabývající se porovnáním opakovaně použitelných obalů s těmi jednorázovými. Vratné obaly patří mezi ně.


Studie odhaluje na první pohled skryté, ale o to zásadnější dopady opakovaně použitelných plastových krabiček (v České republice mezi ně patří například tzv. rekrabičky) na životní prostředí. Výsledek studie uvádí, že tyto silnostěnné plastové obaly nejsou ani zdaleka tak ekologické, jak se na první pohled může zdát.Docent Alejandro Gallego-Schmid MEng, PhD, FHEA


Verdikt studie je nesmlouvavý: „Když přijde na ohrožení naší krajiny, jsou opakovaně použitelné boxíky – bez ohledu na počet následných použití – vždy tou horší variantou,“ říká Gallego-Schmid.

Vratné obaly a krabičky na jídlo - jediné, a navíc skutečně ekologické misky na jídlo u nás? V žádném případě


V posledních letech se v České republice objevily firmy vyrábějící produkty prezentované jako jedinečné ekologické řešení balení hotových jídel, které si zákazník z restaurace odnáší s sebou, nebo jídel určených na rozvoz. Tito výrobci tvrdí, že jakýkoli jiný způsob balení jídla, jakýkoli jiný produkt než právě jejich, je pro naši planetu doslova devastující.

Výrobci tohoto zboží svá řešení chválí, což je do jisté míry pochopitelné. Na druhou stranu si však již při o něco bližším zkoumání nelze nevšimnout, že nezmiňují vůbec nebo zcela bagatelizují negativní dopady, které ve skutečnosti tyto tzv. „ekologické“ produkty na naši planetu z environmentálního hlediska mají.

Podle našeho názoru je však ekologie složitým komplexem mnoha vědních oborů.

Proto mohou být jednoznačná tvrzení o dopadech konkrétních materiálů použitých pro výrobu obalů, jednorázového či jiného nádobí, ať už pozitivních, nebo negativních, na naši planetu ze strany výrobců těchto produktů zavádějící.

Příběh, který tzv. opakovaně použitelné krabičky provází, vypadá na první pohled velice hezky, ekologicky, líbivě a prospěšně, při podrobnějším zkoumání však může mít velmi neekologickou pachuť.

Podívejme se společně na vratné obaly důkladněji


Pokud odhlédneme od zelené reklamy, kterou jsou tyto produkty ověšeny, uvidíme běžné plastové misky. Ty se od jednorázových produktů liší jen tím, že jsou vyrobeny z mnohem více materiálu, který nakonec skončí na stejné skládce, jako produkty tzv. na jedno použití.

Tyto a mnohé další negativní skutečnosti, které na první pohled nejsou vidět, jsou stinné stránky, nezbytně doprovázející používání výrobků, jako jsou vratné krabičky na jídlo, například rekrabičky.


Aby opakovaně použitelné krabičky ekologii splatily svůj dluh, musely by mezi spotřebiteli kolovat mnoho let a být použity mnohoset krát. Realita je však obvykle zcela odlišná.


Neekologické dopady balení jídel do znovu použitelných vratných misek


Spotřeba vody při jejich mytí v mycích zařízeních, znečištění pitné vody chemikáliemi potřebnými na jejich čištění a dezinfekci. Spotřebovaná elektrická energie na jejich mytí a sušení. Všechny tyto procesy se opakují údajně až několiksetkrát na každý jediný obal.

Všemi těmito procesy vzniká významná uhlíková stopa a celková zátěž pro životní prostředí je nezanedbatelná.


  • 1 opakovaně použitelná krabička je vyrobena z takového množství plastu jako přibližně 10 běžných jednorázových krabiček.
  • Již při jejich drobném poškození musí putovat do odpadu.
  • Jsou vyrobeny z obrovského množství nově zpracované ropy.
  • Nejsou vyrobeny z recyklovaných materiálů.
  • Mnohem hůře se recyklují než tenké plastové obaly.
  • Jejich opakovaným mytím a dezinfekcí se spotřebuje značné množství chemikálií.
  • Jejich opakovaným mytím a dezinfekcí se spotřebuje a znečistí obrovské množství pitné vody.
  • Na jejich sušení se spotřebuje velké množství elektrické energie.

Mnohem odolnější odpad na té samé skládce


Jak již bylo řečeno, výrobci takovýchto obalů bijí na poplach a naléhavě vyzývají spotřebitele ke společenské odpovědnosti a k celkově udržitelnému způsobu života, kterého mají být jejich výrobky součástí.

Skutečností však je, že se nakonec tyto pevné plastové výrobky ocitnou při likvidaci z ekologického hlediska v mnohem horší situaci než tenká jednorázová plastová či například třtinová miska. Odborné studie prokázaly, že k výrobě těchto odolných, tuhých a pevných plastových obalů je obvykle zapotřebí řádově více materiálu i energie než pro výrobu lehkých jednorázových obalů. Jejich mnohem horší rozložitelnost, stejně jako jejich vysoká uhlíková stopa, to vše je pozadí, o kterém se jejich výrobci objektivně nezmiňují.


Je lež, že by vratné plastové obaly na jídlo byly ekologické.


Moderní „plastový ešus“?


Ano, ešus jako obal může za určitých okolností a při splnění specifických podmínek dobře fungovat způsobem, kdy si strávník pro jídlo chodí přes ulici do své oblíbené restaurace, sám si svou plastovou krabičku doma vymyje a druhý den opět takto znovu použije.

Avšak i to za předpokladu, že je takový obal použit nejméně několiksetkrát, aby bylo možné vůbec o nějakém přínosu pro ekologii hovořit, což je však vysoce nepravděpodobné.

Rozhodně se však nejedná o vhodné, natož o ekologické řešení a plnohodnotnou náhradu za ekologické obalové materiály na jedno použití, které jsou vyrobeny k přírodě šetrným způsobem, z čistě přírodních materiálů.

Jedná se tedy o pevný, docela obyčejný plastový obal, který může nahradit v minulosti hojně používaný hliníkový „ešuš“, na který si pamatují zejména starší generace.


Pouze jeden český výrobce uvádí, že již uvedl do oběhu ca 70 000 ks těchto silnostěnných plastových krabiček. To je téměř 15 000 kg plastu z nově vytěžené ropy, které při nejlepším skončí na recyklační lince nebo na skládce.


Pozor na skrytá nebezpečí


Používání vratných - opakovaně použitelných obalů - na jídlo může být také nebezpečné. Jak již bylo řečeno, vedle nepříznivého dopadu na ekologii, mohou tyto produkty přinášet ještě další, skrytá nebezpečí.

V případě, že dojde k nesprávnému umytí a dezinfekci takového obalu, hrozí dalšímu strávníkovi, který takový již mnohokrát použitý obal použije, zdravotní riziko v podobě možnosti přenosu nejrůznějších nemocí, bakterií, plísní a virů.

Není snadné zaručit, že taková plastová krabička, ze které před vámi jedlo dle tvrzení jejich výrobců i stovky spotřebitelů, jejíž struktura povrchu je často poškozena drobnými, pouhým okem těžko viditelnými vrypy od kovových příborů, bude i v těchto místech skutečně zcela bezpečná a dezinfikovaná.

Navíc v době, kdy nejrůznější viry jsou pro naši společnost reálným nebezpečím víc než kdy jindy, může být používání takových obalů nebezpečné.


Oproti tomu jsou jednorázové obaly zaručeně bezpečné. Jsou vždy nové, jejich výroba probíhá v certifikovaných zařízeních, které jsou pod stálým dohledem odborníků.


Opravdu chcete jíst z plastové misky, ze které již jedly davy lidí před Vámi?


Ve spojitosti s hygienou a možným šířením infekcí je na místě otázka bezpečnosti používání již použitých plastových misek.

Například epidemiolog a ředitel nemocnice Agel Říčany prof. MUDr.Roman Prymula, CSc., Ph.D uvádí, že použití nového kelímku je z hlediska možnosti přenosu virů a nemocí bezpečnější, než používání opakovaně použitelného kelímku. Toto hodnocení lze jistě rozšířit i na další typy nádobí, jako je například plastová miska na jídlo.Rovněž Hygienická stanice hlavního města Prahy nedoporučuje používání vratných kelímků.
ECOFOL skutečná ekologická řešení vítá


V naší nabídce naleznete i takové produkty, jako například opakovaně použitelné kelímky.

My se však nepovažujeme za odborníky na ekologii. Jsme si vědomi toho, že jsme distributory obalových materiálů a jednorázového nádobí. Netroufáme si hodnotit ekologickou stránku jednotlivých materiálů a jejich dopad na životní prostředí ani spotřebiteli nebudeme podsouvat jediný produkt jako ten pravý ekologický. Toto posouzení necháváme plně na každém z našich zákazníků.

Proto nabízíme mnoho druhů těchto výrobků z nejrůznějších materiálů a věříme, že si každý sám vybere všestranně nejlépe vyhovující produkt. Dobrou zprávou je, že se mnozí snaží o nalézání ekologických řešení problematiky obalových materiálů a jednorázového nádobí a že díky této snaze si dnes lze vybírat mezi mnohými materiály, jako jsou například papír, bio plast, cukrová třtina a mnohé další.ČR je na špici EU ve třídění a následné recyklaci odpadu


Veškerý odpad je v Evropě pod drobnohledem a jeho třídění a recyklace v ČR je na vysoké úrovni. Občané České republiky patří mezi nejodpovědnější v rámci EU v přístupu k odpadovému hospodářství. Odpad třídíme a následně recyklujeme skutečně na velmi vysoké úrovni.