✅ ECOFOL úspěšně prošel auditem EKO-KOM❗

U nás jste v bezpečí. Naše společnost úspěšně prošla auditem Deloitte Audit s.r.o., který potvrdil správné odvádění EKO-KOM poplatku. Plníme všechny povinnosti zpětného odběru, což vám zaručuje bezpečný a bezstarostný nákup. My se staráme, vy nemusíte.

Poskytujeme vám záruku jistoty, že EKO-KOM poplatek byl řádně odveden!

Nákupní tašky

Audit EKO-KOM provedený společností Deloitte

S radostí Vám oznamujeme, že u nás můžete v klidu a bez starostí nakupovat z celého našeho produktového portfolia. Naše společnost prošla úspěšně auditem, který pro EKO-KOM vykonává renomovaná společnost Deloitte Audit s.r.o.
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje zpětný odběr a využití odpadů z obalů – dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.

Audity a jejich význam:


Aby byly zachovány spravedlivé podmínky pro všechny klienty systému EKO‑KOM a nemohlo dojít ke zvýhodnění nebo znevýhodnění jedné společnosti oproti jiným, je třeba provádět detailní namátkové audity vedení evidence obalů.

Ověřování informací prostřednictvím auditu je vyžadováno jak zákonem o obalech, tak podmínkami autorizace stanovenými Ministerstvem životního prostředí. Předmětem auditu je ověření úplnosti a pravdivosti informací, které klient poskytl dle Smlouvy o sdruženém plnění.


Audity se skládají:


Ověření úplnosti

  • srovnání prodejních jednotek
  • účetnictví vs. vstupní data výpočtu
  • statistika vs. vstupní data výpočtu
  • prohlídka a kontrola skladových expedičních prostor.

Ověření pravdivosti

  • vážení obalů
  • kontrola správného zařazení obalu do výkazu.

U nás jste v bezpečí. Naše společnost úspěšně prošla auditem Deloitte Audit s.r.o.


Nákupní tašky v rolích

Povinnosti ze zákona:


Povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů mají podle zákona osoby (podnikající právnické a fyzické osoby), které uvádějí obaly na trh nebo do oběhu, tzn. plní, importují do ČR nebo prodávají.

Hlavní povinnosti:

1. Zajistit zpětný odběr a využití obalového odpadu (§ 10 a 12)

– Zpětný odběr – Odebíraní použitých obalů od spotřebitelů na území ČR za účelem opakovaného použití, využití nebo odstranění odpadu z obalů.

– Využití – Zajistit, aby odpady z obalů uvedených na trh nebo do oběhu byly využity v míře stanovené v příloze č. 3 zákona

2. Littering – úhrada nákladů na úklid odpadu z obalů (§ 10a)

Tato povinnost se vztahuje pouze na jednorázové prodejní plastové obaly na potraviny a nápoje, které jsou zcela nebo částečně vyrobeny z plastu a na plastové odnosné tašky.

Jedná se o povinnost hradit na základě písemné smlouvy obcím náklady vynaložené na úklid odpadu z těchto jednorázových plastových obalů, kterého se osoby zbavují mimo místa určená k jeho odkládání, a na následnou přepravu a zpracování tohoto odpadu. Tato povinnost nabyla účinnosti 1. 1. 2023.


My tyto povinnosti plníme za Vás!


Opět platí naše hlavní mise: My se staráme, vy nemusíte.
Sankce za neplnění povinností se mohou vyšplhat až do řádu milionů korun…
Neriskujte tak a spolupracujte s těmi, kteří své povinnosti plní řádně!


Článek na téma: Změna v poplatcích za zpětný odběr a littering