Změna v poplatcích za zpětný odběr a littering

Jak máme nastavené poplatky za zpětný odběr odpadu a littering a jak se toto opatření dotkne našich zákazníků? S námi je ekologická recyklace jednorázového nádobí a obalů zajištěna!


Hrozící sankce a pokuty

 

Tato opatření se týkají mnoha subjektů v našem oboru vymezených zákonem. Dotýkají se všech, kteří uvádějí obaly na trh konečným spotřebitelům. V případě porušování tohoto zákona hrozí subjektům pokuta až do výše 10 000 000 Kč.

Povinná zákonná změna týkající se části našeho sortimentu


V souvislosti s novelou zákona č. 244/2022 Sb. (novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech §10a) došlo od 1. 1. 2023 ke změně v určení osoby povinné hradit poplatek za zpětný odběr a nově také littering obalových prostředků specifikovaných v příloze č. 4 části C a D, kam spadají i produkty z našeho sortimentu. Společně se nás dotýká zejména část D.

Část D – obsahuje výrobky, které jsou obalovým prostředkem, ale podle §15b se na ně hledí již jako na obal. Vztahuje se na ně tedy nejen úhrada poplatků za zpětný odběr, ale také za littering, a to vše osobou, která obal uvádí na trh či do oběhu (dříve zpětný odběr platil až plnič).

Do části D spadají např.: nápojové kelímky a víčka + nádoby na potraviny, tedy zejména XPS menu boxy, PP zatavovací misky, kraftové krabičky (obsahující plast), plastové kelímky, ale též papírové kelímky, které obsahují plast, atd. Stejně tak jsou zatížena víčka k uvedeným produktům.

Seznam produktů, kterých se poplatek týká, včetně jeho vyčíslení, je k dispozici na našich webových stránkách (poslední odkazy): https://www.ecofol.cz/dokument/podminky

Co je to littering?

Littering je zjednodušeně řečeno znečišťování životního prostředí člověkem tím, že vyhazuje odpadky například volně v přírodě, zakládá černé skládky a jinak nelegálně nakládá s odpadem. Je to tedy pohození či ponechání odpadu tam, kam nepatří a kde není povoleno ho nechat, ať už je to třeba v přírodě, nebo na veřejném prostranství.

Samotný poplatek za littering se týká povinnosti hradit obcím na základě písemné smlouvy náklady na vynaložený úklid na odpad z jednorázových plastových obalů, kterého se osoby zbavují mimo místa určená k jeho odkládání, a na jejich následnou přepravu a zpracování.


Odkazy na zdroje EKO-KOMZa jakým účelem jsou tyto poplatky vybírány?

 

Poplatky, které platíte v rámci své objednávky, posíláme přímo do EKO-KOM, a.s., jak nám nařizuje novela zákona. Tyto poplatky slouží k zajišťování zpětného odběru a litteringu obalových prostředků včetně recyklace.

Jedná se tedy o další krok EKO-KOM, a.s., včetně naší společnosti ECOFOL, s.r.o., který zajistí 100% ekologickou likvidaci odpadu v ČR. Z pohledu ekologie a zajištění čistého prostředí se jedná o krok kupředu a znovu to potvrzuje, jak výborně si Česko stojí v recyklaci a zpracovávání odpadů.