Dobročinnost a podpora

Od počátku své existence sponzorujeme veřejně prospěšné projekty.