Dobročinnost a podpora

Od počátku své existence sponzorujeme veřejně prospěšné projekty.

V České republice řadu let podporujeme různá zdravotnická zařízení i veřejně prospěšné projekty. V uplynulých letech jsme se stali sponzory například těchto organizací a akcí:


ECOFOL je téměř od počátku své existence sponzorem nejrůznějších veřejně prospěšných projektů


Od roku 2003, pravidelně podporujeme věcnými dary Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice

 

SNN v ČR, z.s. je největší nezisková organizace, pracující pro osoby se sluchovým postižením v České republice. Posláním SNN v ČR, z.s. je ochrana a obhajoba potřeb, práv a zájmu osob se sluchovým postižením.


Od roku 2019 rovněž podporujeme věcnými dary Institut klinické a experimentální medicíny, největší superspecializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v České republice (IKEM)

 

V letech 2019 a 2020 jsme IKEMu poskytli věcný dar v podobě mnoha palet našich výrobků.
Podobný dar plánujeme IKEMu poskytnout rovněž v roce 2021.Sdílejte na sociálních sítích